Ubezpieczenie grupowe

Allianz ubezpieczenia grupowe pracowników

Źródło: stockimages / FreeDigitalPhotos.net
Zobacz jak wybrać ubezpieczenie grupowe dla pracowników.

Wśród ubezpieczeń na życie dostępne są produkty tak indywidualne, dostosowywane do potrzeb konkretnej osoby lub całej rodziny, bądź ubezpieczenia grupowe, najczęściej oferowane przez zakłady pracy.

Charakter tych ostatnich jest zdecydowanie inny. Ochrona obejmuje tu życie i zdrowie szerszej grupy osób: pracowników firmy, członków ich rodzin, a w przypadku otwartego ubezpieczenia grupowego także osób nie związanych ze sobą w inny sposób niż konkretny agent ubezpieczeniowy, czy placówka towarzystwa ubezpieczeniowego. Z tego powodu w dość oczywisty sposób ubezpieczenie grupowe staje się rozwiązaniem nieco gorzej dopasowanym do indywidualnych potrzeb każdej z tych osób.

Z drugiej strony, ze względu na rozkładające się ryzyko na wszystkich członków grupy, ubezpieczenie pracownicze okazuje się tańsze, a zarazem wyposażone w szeroki zakres ochrony dla ubezpieczonego oraz członków jego najbliższej rodziny.

Grupowe ubezpieczenie na życie - ZALETY

Zalety ubezpieczenia grupowego są różnorodne, zarówno dla przystępujących do niego osób, jak i Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Jedną z najważniejszych jest niższa cena tego rodzaju ubezpieczenia w porównaniu do ubezpieczeń indywidualnych.

Ubezpieczenie grupowe to również duża elastyczność. Zakres ochrony, jaki może zaoferować Allianz jest szeroki i możliwy do dostosowania do szczególnych potrzeb danej grupy. Dodatkowo, nie każdy pracownik musi posiadać takie samo rozwiązanie. W średnich i dużych firmach mamy możliwość wprowadzania kilku rozwiązań, np. dostosowanych do różnych grup wiekowych pracowników.

Allianz ubezpieczenia grupowe - zakres ochrony

Ubezpieczenie grupowe

Źródło: Serge Bertasius Photography / FreeDigitalPhotos.net

Ubezpieczenie grupowe Allianz można dostosowywać do potrzeb wybranej grupy osób dzięki bogatej ofercie umów dodatkowych dostępnych w ramach pakietów Allianz Rodzina, Allianz Rodzina Prestige, czy Allianz Rodzina - Z Rodziną Bezpieczniej. Dodatkowo, oferta ta może zostać rozszerzona przez grupowe ubezpieczenie zdrowotne, choćby Allianz Opieka Zdrowotna, za sprawą którego ubezpieczeni mogą korzystać z prywatnej opieki zdrowotnej.

Zakres ochrony ubezpieczeń grupowych Allianz może obejmować:

  Pracownik

 • ubezpieczenie na wypadek zgonu
 • ubezpieczenie na wypadek zgonu w następstwie wypadku
 • ubezpieczenie na wypadek zgonu w następstwie wypadku przy pracy
 • ubezpieczenie na wypadek zgonu w następstwie wypadku komunikacyjnego
 • ubezpieczenie na wypadek zgonu w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy
 • ubezpieczenie na wypadek zgonu w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
 • ubezpieczenie poważnego zachorowania
 • ubezpieczenie zakażenia wirusem HIV w następstwie wypadku przy pracy w związku z udzielaniem przez Ubezpieczonego świadczeń zdrowotnych
 • ubezpieczenie zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B lub C w następstwie wypadku przy pracy w związku z udzielaniem przez Ubezpieczonego świadczeń zdrowotnych
 • ubezpieczenie zachorowania na boleriozę lub odkleszczowe zapalenie mózgu
 • ubezpieczenie leczenia w szpitalu w następstwie wypadku lub choroby
 • ubezpieczenie leczenia w szpitalu w następstwie wypadku
 • ubezpieczenie leczenia w szpitalu w następstwie wypadku przy pracy
 • ubezpieczenie leczenia w szpitalu w następstwie wypadku komunikacyjnego
 • ubezpieczenie leczenia w szpitalu w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy
 • ubezpieczenie leczenia w szpitalu w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
 • ubezpieczenie leczenia w szpitalu na OIOM - Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej
 • ubezpieczenie rekonwalescencji lub pobytu w sanatorium
 • ubezpieczenie leczenia operacyjnego
 • ubezpieczenie wystąpienia powikłań pooperacyjnych
 • ubezpieczenie leczenia specjalistycznego
 • ubezpieczenie leczenia w zakresie chirurgii jednego dnia
 • ubezpieczenie inwalidztwa
 • ubezpieczenie wystąpienia niezdolności do samodzielnej egzystencji w następstwie choroby lub wypadku z wypłatą renty miesięcznej
 • ubezpieczenie wystąpienia niezdolności do pracy z powodu choroby zawodowej
 • ubezpieczenie leczenia przewlekłej choroby narządu mowy lub słuchu
 • ubezpieczenie trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku - system świadczeń proporcjonalnych
 • ubezpieczenie trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku - system świadczeń progresywnych
 • ubezpieczenie trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku - system świadczeń stałych
 • ubezpieczenie uszczerbku na zdrowiu w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
 • ubezpieczenie kosztów leczenia poniesionych na terenie RP w następstwie wypadku
 • ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży za granicą
 • Współmałżonek lub Partner

 • ubezpieczenie zgonu współmałżonka lub partnera
 • ubezpieczenie zgonu współmałżonka lub partnera w następstwie wypadku
 • ubezpieczenie zgonu współmałżonka lub partnera po zgonie Ubezpieczonego
 • ubezpieczenie poważnego zachorowania współmałżonka lub partnera
 • ubezpieczenie leczenia w szpitalu w następstwie wypadku lub choroby współmałżonka lub partnera
 • ubezpieczenie leczenia w szpitalu w następstwie wypadku współmałżonka lub partnera
 • ubezpieczenie wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku współmałżonka lub partnera
 • ubezpieczenie kosztów leczenia poniesionych na terenie RP w następstwie wypadku współmałżonka lub partnera
 • Rodzice i Teściowie

 • ubezpieczenie zgonu rodzica lub zgonu rodzica współmałżonka / partnera
 • ubezpieczenie zgonu rodzica
 • Dziecko

 • ubezpieczenie urodzenia się dziecka
 • ubezpieczenie urodzenia się dziecka z wadą wrodzoną
 • ubezpieczenie zgonu dziecka i urodzenia się martwego dziecka
 • ubezpieczenie zgonu dziecka w następstwie wypadku
 • ubezpieczenie osierocenia dziecka
 • ubezpieczenie z wypłatą renty miesięcznej w razie osierocenia dziecka
 • ubezpieczenie poważnego zachorowania dziecka
 • ubezpieczenie leczenia dziecka w szpitalu w następstwie wypadku lub choroby
 • ubezpieczenie leczenia dziecka w szpitalu w następstwie wypadku
 • ubezpieczenie wystąpienia uszczerbku na zdrowiu dziecka w następstwie wypadku
 • ubezpieczenie kosztów leczenia poniesionych na terenie RP w następstwie wypadku dziecka
 • Assistance

 • ubezpieczenie świadczeń opiekuńczych dla Ubezpieczonego i jego Rodziny - Assistance
 • ubezpieczenie świadczeń opiekuńczych dla Ubezpieczonego i jego Rodziny - Assistance Plus



Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem grupowym
skontaktuj się ze mną.
Ubezpieczenia Allianz Wrocław