Allianz fundusze inwestycyjne i ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Tag Archives: Allianz fundusze

Allianz fundusze kapitałowe i Allianz fundusze inwestycyjne Źródło: © Sergey Nivens – Fotolia.com

Współcześnie udostępniane przez Grupę Allianz fundusze to z jednej strony fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI Allianz Polska S.A. (TFI – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych), z drugiej strony są to ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Obecnie ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe stały się integralną częścią takich ubezpieczeń jak ubezpieczenia na życie i dożycie, ubezpieczenia grupowe i indywidualne konta emerytalne, czy polisy posagowe dla dzieci.

Jeśli jesteś zainteresowany polisą inwestycyjną
skontaktuj się ze mną.
Ubezpieczenia Allianz Wrocław
Anna Kubczak

Ubezpieczenia Allianz Wrocław
Deszcz dolarów

Terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie – jak wybrać

Ubezpieczenia na życie i dożycie to sposób na zabezpieczenie rodziny lub współpracowników połączony z inwestycją we własną przyszłość. W stosunku do tego typu produktów często wykorzystuje się określenie polisa inwestycyjna….