Indywidualne ubezpieczenie zdrowotne Allianz – Moje Zdrowie – zakres ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczenia zdrowotnego Allianz dla osób indywidualnych, Moje Zdrowie, dostępny jest w wariancie podstawowym, jak i rozszerzonym. Możliwe jest ubezpieczenie kl, kosztów leczenia, dla jednej osoby, jak i w pakiecie Rodzinnym, dla współmałżonków i dzieci, własnych i przysposobionych.

Ubezpieczenie medyczne Moje Zdrowie, poza zakresem podstawowym dostępnym w wariantach, rozbudowane jest również o świadczenia pomocy medycznej, czyli swoisty Assistance dla osoby ubezpieczającej swoje zdrowie, bądź dla całej rodziny.

W razie potrzeby, zakres ubezpieczenia może zostać również rozszerzony o zabiegi chirurgii jednego dnia, oraz świadczenia rehabilitacyjne.

Zakres świadczeń zdrowotnych w ramach prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz - Moje Zdrowie

Zakres świadczeń zdrowotnych
Wariant
PodstawowyRozszerzony
1. 24-godzinna infolinia medyczna, tel. 0801 807 806, (22) 458-70-95 zapewniająca uzyskanie wszelkich informacji dotyczących zakresu i miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych, a ponadto możliwość zamawiania wizyt domowych oraz dokonania rezerwacji terminów konsultacji lekarskich i terminów wykonania badań dodatkowych. x x
2. Opieka podstawowa obejmująca: wywiad, badanie, poradę lekarską, wystawienie recepty, wystawienie skierowań na badania laboratoryjno-diagnostyczne, wystawienie zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, realizowana przez:
a. internistę; x x
b. pediatrę (dostępny dla dzieci ubezpieczonych w Pakietach Rodzinnych); x x
c. lekarza rodzinnego. x x
3. Wizyty domowe realizowane w wybranych miastach Polski, w zasięgu terytorialnym określonym przez placówki medyczne (Bełchatów, Biała Podlaska, Błaszki, Bydgoszcz, Częstochowa, Elbląg, Gdańsk, Katowice, Katowice, Bogucice, Kędzierzyn-Koźle, Koło, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Piaseczno, Poznań, Tarnów, Warszawa, Wrocław). Wizyty domowe są realizowane w razie wystąpienia choroby obłożnej zdefiniowanej w o.w.u., w cyklach dwunastomiesięcznych liczonych od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do każdego z Ubezpieczonych. 2 wizyty 4 wizyty
Opieka specjalistyczna obejmująca: wywiad, badanie, poradę lekarską, wystawienie recepty, wystawienie skierowań na badania laboratoryjno–diagnostyczne, wystawienie zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, realizowana przez:
Świadczenia zdrowotne dla Ubezpieczonych powyżej 16. roku życia
a. wszystkich dostępnych w danej placówce medycznej lekarzy, m.in.: x
b. chirurga, obejmująca: opatrzenie drobnych urazów – skręcenia, zwichnięcia, szycie rany, nacinanie ropnia, krwiaka, leczenie owrzodzeń skórnych, zdejmowanie szwów, wycinanie zmian skórnych z medycznymi wskazaniami do usunięcia, punkcja stawów, usunięcie kleszcza; x x
c. ginekologa, wraz z prowadzeniem ciąży i pobraniem wymazu cytologicznego; x x
d. okulisty, obejmująca: pomiar ciśnienia śródgałkowego, komputerowe badanie wzroku, usuwanie ciała obcego z oka, badanie ostrości widzenia, płukanie dróg łzowych, badanie dna oka, badanie pola widzenia; x x
e. urologa, obejmująca: zakładanie cewników do pęcherza moczowego; x x
f. laryngologa, obejmująca: płukanie uszu, przedmuchiwanie trąbki słuchowej, usuwanie ciała obcego z ucha, nosa, gardła, założenie opatrunku usznego z lekiem, postępowanie zachowawcze w krwawieniu z nosa; x x
g. dermatologa; x x
h. wenerologa; x x
i. neurologa; x x
j. kardiologa; x x
k. alergologa waz z wykonaniem testów skórnych metodą nakłuć panelem wziewnym 28 punktów (alergenów) i/lub panelem pokarmowym 28 punktów (alergenów); x
l. chirurga naczyniowego; x
ł. chirurga onkologa; x
m. onkologa; x
n. diabetologa; x
o. endokrynologa, wraz wykonaniem biopsji piersi i sutka pod kontrolą USG; x
p. pulmonologa; x
r. ortopedy, obejmująca: założenie opatrunku gipsowego, unieruchomienie kończyn i stawów, wykonanie iniekcji dostawowej; x
Świadczenia zdrowotne dla dzieci ubezpieczonych w ramach Pakietu Rodzinnego w wieku 0-15 lat
s. chirurga dziecięcego, wraz z: opatrzeniem drobnych urazów – skręcenia, zwichnięcia, szyciem rany, nacinaniem ropnia, krwiaka, leczeniem owrzodzeń skórnych, zdejmowaniem szwów, wycinaniem zmian skórnych z medycznymi wskazaniami do usunięcia, usunięciem kleszcza; x x
t. laryngologa, wraz z: płukaniem uszu, przedmuchiwaniem trąbki słuchowej, usuwaniem ciała obcego z ucha, nosa, gardła, opatrunkiem usznym z lekiem, postępowaniem zachowawcze w krwawieniu z nosa; x x
u. okulisty, wraz z: pomiarem ciśnienia śródgałkowego, komputerowym badanie wzroku, usuwaniem ciała obcego z oka, badaniem ostrości widzenia, płukaniem dróg łzowych, badaniem pola widzenia; x x
w. alergologa, waz z wykonaniem testów skórnych metodą nakłuć panelem wziewnym 28 punktów (alergenów) i/lub panelem pokarmowym 28 punktów (alergenów), oraz z: x x
w. alergologa, odczulaniem; x
z. neurologa dziecięcego; x
ź. ginekologa; x
ż. ortopedy i traumatologa narządu ruchu (w tym diagnostyka i leczenie wrodzonej dysplazji stawów biodrowych wraz z wykonaniem USG stawów biodrowych). x
Uwaga! Dzieciom w wieku od 16. do 26. roku życia objętym ochroną w ramach Pakietów Rodzinnych przysługuje zakres świadczeń zdrowotnych identyczny jak w przypadku dorosłych członków rodzin objętych Pakietem Rodzinnym
5. Badania laboratoryjne i diagnostyczne:
a. Zlecone przez lekarzy zatrudnionych w danej placówce medycznej, m.in.: x
b. biochemiczne: albumina, amylaza, antystreptolizyny (ASO), białko całkowite, białko-proteinogram, białko C-reaktywne (CRP), bilirubina całkowita, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, transaminazy (ALAT, ASPAT), oraz: x x
b. biochemiczne: cholesterol LDL, chlorki, triglicerydy; x
c. hematologiczne: morfologia krwi z rozmazem, odczyn opadania krwinek czerwonych (OB.), czas kaolinowo-kefalinowy (K-K), czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT), czas protrombinowy Quicka (PT); x x
d. enzymatyczne: fosfataza alkaliczna, fosfataza kwaśna, glukoza, kinaza fosfokreatynowa (CK), kreatynina, kwas moczowy, mocznik, potas – K, sód – Na, triglicerydy, wapń – Ca, Ŝelazo – Fe, Ŝelazo – całkowita zdolność wiązania Ŝelaza (TIBC); x x
e. diagnostyka serologiczna: oznaczenie grupy krwi, przeciwciała Rh, HIV, WR; x x
f. immunologia: Immunoglobuliny (IgA), Immunoglobuliny (IgG), Immunoglobuliny (IgM), Immunoglobuliny (IgE) całkowite), przeciwciała anty–HAV (total), przeciwciała anty–HBV (HBs, Hbc), przeciwciała anty–HCV, oraz: x x
f. immunologia: przeciwciała p/Hpylori, przeciwciała p/bakteryjne – Borelia, przeciwciała p/bakteryjne – Chlamydia, przeciwciała p/cytomegali (IgG, IgM), przeciwciała p. wirusowi różyczki Rubella klasy IgG, przeciwciała p. wirusowi różyczki Rubella klasy IgM, przeciwciała p. ludzkiemu wirusowi niedoboru odporności (anty HIV1/HIV2), przeciwciała p. Toxoplasma gondii klasy IgG, przeciwciała p. Toxoplasma gondii klasy IgM; x
g. hormonalne i metaboliczne: hormon tyreotropowy (TSH), oraz: x x
g. hormonalne i metaboliczne: estradiol, gonadotropina kosmówkowa (beta–HCG, alfa–HCG), hormon folikulotropowy (FSH), hormon luteinizujący (LH), insulina, kortyzol, progesteron, prolaktyna, testosteron, trójodotyronina całkowita (TT3), trójodotyronina wolna (FT3), tyroksyna całkowita (TT4), tyroksyna wolna (FT4), tyreoglobulina (Tg), F (wolne) alfa HCG; x
h. markery nowotworowe: antygen karcynoembrionalny (CEA), antygen swoisty dla stercza (PSA całkowity), alfa- fetoproteina (AFP), oraz: x x
h. markery nowotworowe: antygen CA 125 (CA 125), antygen CA 15-3 (15-3), antygen CA 19-9 (CA 19-9), x
i. badania moczu: badanie ogólne moczu, cukier, kreatynina, mocznik, oraz: x x
i. badania moczu: dobowa zbiórka moczu, amylaza, fosforan nieorganiczny, kwas moczowy, liczba Addisa, magnez, potas, sód, wapń całkowity, skład chemiczny kamieni nerkowych; x
j. badania kału: badanie ogólne kału, pasożyty (jaja pasożytów), krew utajona, lamblie; x
k. mikrobiologia: posiew ogólny moczu w kierunku tlenowej flory bakteryjnej, badanie kału na nosicielstwo szczepów Salmonella–Shigella, oraz: x x
k. mikrobiologia: wymazy z odbytu i posiewy kału w kierunku tlenowej flory bakteryjnej oraz szczepów Salmonella–Shigella, wymazy i posiewy ginekologiczne w kierunku tlenowej flory bakteryjnej, wymazy z nosa, ucha, gardła, ropnia, cewki moczowej, worka spojówkowego w kierunku tlenowej flory bakteryjnej, badania mykologiczne skóry i paznokci; x
l. badania radiologiczne: zdjęcia czaszki i zatok, zdjęcia klatki piersiowej (ap – boczne), zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej, zdjęcia kości długich, stawów, miednicy, zdjęcia kręgosłupa (szyjnego, piersiowego i lędźwiowego), oraz: x x
l. badania radiologiczne: zdjęcia górnego odcinka przewodu pokarmowego, badanie mammograficzne, badanie densytometryczne, wlew doodbytniczy z kontrastem, urografia; x
ł. badania ultrasonograficzne USG: jamy brzusznej, jąder, narządów rodnych, nerek, pęcherza moczowego, piersi, płodu, prostaty (przez powłoki brzuszne i transrektalne), ślinianek, tarczycy, transwaginalne, oraz: x x
ł. badania ultrasonograficzne USG: biopsja cienkoigłowa tarczycy i piersi pod kontrolą USG, badanie dopplerowskie: tętnic kończyn, tętnic nerkowych, Ŝył kończyn, tętnic domózgowych, badanie USG serca metodą kolorowego Dopplera (UKG – echokardiografia); x
m. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny – badania diagnostyczne, wykonywane w zaleŜności od zalecenia lekarskiego, z kontrastem lub bez, z wyłączeniem badań tomografii spiralnej i badań naczyniowych: głowy, jamy brzusznej, klatki piersiowej, kończyn, kości skroniowej uszu, kręgosłupa, krtani, miednicy, oczodołów, szczęki, szyi, stawów, twarzoczaszki, Ŝuchwy; x
n. badania endoskopowe: gastroskopia, rektoskopia, oraz: x x
n. badania endoskopowe: kolonoskopia, sigmoidoskopia; x
6. Badania czynnościowe:
a. układu krążenia: EKG spoczynkowe, ECHO serca; x x
b. układu krążenia: EKG wysiłkowe, 24 godzinna rejestracja EKG (badanie Holtera), 24 godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego (Holter ciśnieniowy); x
c. układu nerwowego: EEG; x x
c. układu nerwowego: EMG; x
d. narządu słuchu: audiometria; x x
e. układu oddechowego: spirometria; x x
7. Badania histopatologiczne pobranego materiału lub usuniętych tkanek x
8. Ambulatoryjna opieka pielęgniarska: Iniekcje (dożylne, domięśniowe, podskórne), podanie anatoksyny przeciw tężcowej, badanie moczu metodą paskową, pomiar ciśnienia tętniczego, badanie EKG, próba uczuleniowa na lek, założenie lub zmiana prostego opatrunku; x x
9. Szczepienia: obejmujące konsultacje lekarskie przed szczepieniem, oraz 10% zniżkę na wszystkie szczepienia, oraz: x x
9. Szczepienia: szczepienie p. grypie, szczepienie p. WZW B x
10. Stomatologia, obejmująca: Okresowy przegląd stomatologiczny (1 raz w roku), 10% zniżkę na leczenie zachowawcze i chirurgiczne x x

kontakt-4

Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem zdrowotnym
skontaktuj się ze mną.
Ubezpieczenia Allianz Wrocław